topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
VARSLINGSKNAPP

 

 

 
 

Karmøy Kulturskole

Komponistelever gjorde siste finpuss
Publisert: 29-01-2015

picture
 

I dag har deltakerne på komposisjonsworkshopen hatt siste samling, der stykkene deres ble fremført av musikere. Det var veldig spennende å få notene ut i live! Gled dere til "Vårt unge musikkliv" 5. februar, da de 3 stykkene får urfremføring.

Vårt unge musikkliv - konsert
Publisert: 21-01-2015

picture
 

Elever i kulturskolens musikkavdeling inviterer til konserten
"Vårt unge musikkliv".

I år får vi også urfremføringer av 3 stykker som elever ved komposisjonsworkshopen har skrevet!

Torsdag 5. februar kl. 1900.
Karmøy kulturhus, Åkrehamn.
Bill . kr. 50
Kulturskoleelver gratis.

Øvelsesplan for Ungdomsgruppene våren 2015
Publisert: 16-01-2015

NY! Øvelsesplan for ungdomsgruppene

våren 2015.

fileicon 
ny! velsesplan - ungdom vren 2015 - ny! 25.01.2015!.pdf


Pianosprell 2015 !
Publisert: 20-01-2015

picture
 

I uke 6 (2-6 feb.) blir det Pianosprell !  Da samles pianoelevene til ulike aktiviteter sammen med sine medelever.
Vanlig undervisning utgår.

Torvastad kulturhus, 2 etg.,
tirsdag 3. februar kl. 1700-1830

Karmøy kulturhus, Åkrehamn,
onsdag 4. februar kl. 1700-1830.

Du velger den dag som passer deg best.

fileicon 
pianosprell2015.pdf

Se vedlegg.

Søk Drømmestipendet 2015!
Publisert: 08.01.2015

picture
 

Det er nå tid for å søke Drømmestipendet 2015! Frist for å søke til Kulturskolen er 6. februar. Søknader sendes på e-post til: kjst@karmoy.kommune.no

Det kan søkes innen teater/musikk/skapende skriving/dans/visuell kunst/annet.

Du må være født i 1995 eller senere. Øvre alder er 20 år i det kalenderåret du søker.

Husk å legge ved dokumentasjon i form av bilder/film/lenker til nettsider.
Du må også beskrive din drøm!

Les mer her
 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.